Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Du!                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Tài liệu, danh mục, phụ lục Thi TN.THPT Quốc gia 2017

Tài liệu, danh mục, phụ lục Thi TN.THPT Quốc gia 2017

Đây là toàn bộ các tài liệu, quy chế, danh mục, phụ lục liên quan đên Kỳ thi TN.THPT Quốc gia 2017. Thầy cô và các em click vào hình bên trái để tải về nghiên cứu.

Xem tiếp...

Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Cổng Thông Tin Tuyển Sinh
Trường ĐH Phú Yên
Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Học viện Ngân Hàng-Phân viện Phú Yên
Học tập tấm gương Đạo đức HCM
SMAS cho HS
Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016.

- Thực hiện Công văn Số: 242-CV/HU, ngày 27/10/2016 của Huyện uỷ “V/v kiểm điểm, tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016”; - Hướng dẫn số: 03-HD/HU, ngày 11/11/2014 “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm” của Ban Thường vụ Huyện uỷ Sông Hinh, Đảng uỷ Trường THPT Nguyễn Du, xây dựng Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016 như sau:

 
Ban quản trị

Name: Lê Quyền
Ban Giám Hiệu

Name: Lương Công Tùng
Băng rôn