• Trần Ấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   tan.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Lương Công Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   luongcongtung@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Tân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   ntthanh.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Vũ Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   vvhoanh.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Lê Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   lquyen.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Cao Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ctnhung.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   ntchung.thpt.nd@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website