• Võ Đình Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
  • Email:
   vdkhuong.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ksor Y Téc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   vvhoanh.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Nhạc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   vkngoc.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   mtknga.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website