• Phan Đình Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   pdhuy.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntttrang.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntthan.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   hthong.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
  • Email:
   dbphuong.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Trọng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ctcuong.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website