• Lương Công Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   luongcongtung@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   tan.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hậu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nthgiang.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
  • Email:
   lquyen.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ctnhung.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website