• Nguyễn Bảo Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   nbmuoi.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nhthuong.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Xuân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Bút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Minh Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
   tmtri.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website