• Đặng Ngọc Miện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Lễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
   nnle.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Văn thư
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntyen.thpt.nd@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website