CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)                     
 
Băng rôn