CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)                     
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lương Công Tùng 20/10/1962 Hiệu Trưởng
2 Đặng Đình Bảy 25/05/1977 Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Ngọc Lễ 15/02/1964 Tổ trưởng, BCH Công đoàn
4 Nguyễn Tân Thanh 06/08/1977 Tổ trưởng
5 Trần Ấn 29/09/1974 Tổ trưởng
6 Cao Trọng Cường 31/05/1977 Phó Hiệu trưởng
7 Lê Ánh Phát 21/05/1979 Tổ trưởng
8 Nguyễn Thị Tâm 30/12/1966 Tổ trưởng
9 Nguyễn Bảo Mười 10/06/1978 Tổ trưởng
10 Đinh Hoài Lưu 22/11/1982 Giáo viên
11 Lê Quyền 20/08/1982 Tổ phó
12 Đặng Quang Vũ 18/12/1980 Tổ trưởng
13 Võ Đình Khương 31/03/1982 Tổ phó
14 Phan Đình Huy 20/12/1983 Tổ trưởng
15 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/08/1990 NV Thư viện
16 Huỳnh Bút 20/06/1986 Giáo viên
17 Nguyễn Thị Chung 06/12/1974 Phó Hiệu trưởng
18 Nguyễn Thị Phương Dung 24/09/1983 Giáo viên
19 Nguyễn Thị Hậu Giang 04/01/1982 Giáo viên
20 Đặng Thị Hồng Hạnh 21/09/1984 Giáo viên

   1  2  3  >> Trang cuối

Tổng cộng có 58 giáo viên thuộc 10 tổ

In Danh sách Cán bộ

 
Băng rôn