CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)                     
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
62/KH-ND 11/10/2017

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến năm...

Tải về
50/KH-ND 12/09/2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai...

Tải về
56/KH-ND 12/09/2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác...

Tải về
06-KH/ĐU 28/03/2017

Kế hoạch của Đảng ủy Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi...

Tải về
05/KH-ND 19/02/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm...

Tải về
03-NQ/ĐU 17/02/2017

Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân BVTQ,...

Tải về
53/SGDĐT-KTKĐCLGD 16/02/2017

V/v danh sách các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT, tuyển...

Tải về
603/BGDĐT-GDĐH 16/02/2017

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển...

Tải về
02-KH/ĐU 17/01/2017

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện...

Tải về
29/KH-ND 11/12/2016

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Phòng chống tai...

Tải về
83/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định “Về việc thành lập Ban Phòng, chống thiên tai và...

Tải về
84/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định “Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy, chữa...

Tải về
86/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế...

Tải về
87/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Thành lập Ban Quản trị Website Trường THPT Nguyễn...

Tải về
88/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt...

Tải về
89/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Vv thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường...

Tải về
91/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường...

Tải về
90/QĐ-ND 17/11/2016

Quyết định Thành lập Ban biên tập Website trường THPT Nguyễn...

Tải về
01/KH-ĐU 30/10/2016

Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại...

Tải về
02-KH/ĐU 30/10/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ...

Tải về
 
Băng rôn