Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
06/04/2018
Ngày hiệu lực:
06/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018
Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
06/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
26/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến năm học 2017– 2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch của Đảng ủy Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2017
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
29/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân BVTQ, xây dựng trường học “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày ban hành:
18/02/2017
Ngày hiệu lực:
18/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v danh sách các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và tuyển sinh các cấp học năm 2017
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực